NOR (3. pertsona) NORI INDIKATIBOAN PDF fitxategia NOR (3. perts.) NORI indikatiboaIZAN ADITZA NOR-NORI INDIKATIBOA 
NOR NORI ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
HURA NIRI zait zitzaidan balitzait litzaidake zitzaidakeen
HIRI zaik /zain zitzaian / zitzainan balitzaik / balitzain litzaiake / litzainake zitzaiakeen / zitzainakeen
HARI zaio zitzaion balitzaio litzaioke zitzaiokeen
GURI zaigu zitzaigun balitzaigu litzaiguke zitzaigukeen
ZURI zaizu zitzaizun balitzaizu litzaizuke zitzaizukeen
ZUEI zaizue zitzaizuen balitzaizue litzaizueke zitzaizuekeen
HAIEI zaie zitzaien balitzaie litzaieke zitzaiekeen
HAIEK NIRI zaizkit zitzaizkidan balitzaizkit litzaizkidake zitzaizkidakeen
HIRI zaizkik / zaizkin zitzaizkian / zitzaizkinan balitzaizkik / balitzaizkin litzaizkiake / litzaizkinake zitzaizkiakeen / zitzaizkinakeen
HARI zaizkio zitzaizkion balitzaizkio litzaizkioke zitzaizkiokeen
GURI zaizkigu zitzaizkigun balitzaizkigu litzaizkiguke zitzaizkigukeen
ZURI zaizkizu zitzaizkizun balitzaizkizu litzaizkizuke zitzaizkizukeen
ZUEI zaizkizue zitzaizkizuen balitzaizkizue litzaizkizueke zitzaizkizuekeen
HAIEI zaizkie zitzaizkien balitzaizkie litzaizkieke zitzaizkiekeen