NOR  NORI INDIKATIBOAN PDF fitxategia NOR (3. perts.) NORI indikatiboaIZAN ADITZA NOR-NORI INDIKATIBOA 
NOR NORI ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
NI HIRI natzaik / natzain nintzaian / nintzainan banintzaik / banintzain nintzaiake / nintzainake nintzaiakeen / nintzainakeen
HARI natzaio nintzaion banintzaio nintzaioke nintzaiokeen
ZURI natzaizu nintzaizun banintzaizu nintzaizuke nintzaizukeen
ZUEI natzaizue nintzaizuen banintzaizue nintzaizueke nintzaizuekeen
HAIEI natzaie nintzaien banintzaie nintzaieke nintzaiekeen
HI NIRI hatzait hintzaidan bahintzait hintzaidake hintzaidakeen
HARI hatzaio hintzaion bahintzaio hintzaioke hintzaiokeen
GURI hatzaigu hintzaigun bahintzaigu hintzaiguke hintzaigukeen
HAIEI hatzaie hintzaien bahintzaie hintzaieke hintzaiekeen
HURA NIRI zait zitzaidan balitzait litzaidake zitzaidakeen
HIRI zaik /zain zitzaian / zitzainan balitzaik / balitzain litzaiake / litzainake zitzaiakeen / zitzainakeen
HARI zaio zitzaion balitzaio litzaioke zitzaiokeen
GURI zaigu zitzaigun balitzaigu litzaiguke zitzaigukeen
ZURI zaizu zitzaizun balitzaizu litzaizuke zitzaizukeen
ZUEI zaizue zitzaizuen balitzaizue litzaizueke zitzaizuekeen
HAIEI zaie zitzaien balitzaie litzaieke zitzaiekeen
GU HIRI gatzaizkik / gatzaizkin gintzaizkian / gintzaizkinan bagintzaizkik / gintzaizkin gintzaizkiake / gintzaizkinake gintzaizkiakeen / gintzaizkinakeen
HARI gatzaizkio gintzaizkion bagintzaizkio gintzaizkioke gintzaizkiokeen
ZURI gatzaizkizu gintzaizkizun bagintzaizkizu gintzaizkizuke gintzaizkizukeen
ZUEI gatzaizkizue gintzaizkizuen bagintzaizkizue gintzaizkizueke gintzaizkizuekeen
HAIEI gatzaizkie gintzaizkien bagintzaizkie gintzaizkieke gintzaizkiekeen
ZU NIRI zatzaizkit zintzaizkidan bazintzaizkit zintzaizkidake zintzaizkidakeen
HARI zatzaizkio zintzaizkion bazintzaizkio zintzaizkioke zintzaizkiokeen
GURI zatzaizkigu zintzaizkigun bazintzaizkigu zintzaizkiguke zintzaizkigukeen
HAIEI zatzaizkie zintzaizkien bazintzaizkie zintzaizkieke zintzaizkiekeen
ZUEK NIRI zatzaizkidate zintzaizkidaten bazintzaizkidate zintzaizkidakete zintzaizkidaketen
HARI zatzaizkiote zintzaizkioten bazintzaizkiote zintzaizkiokete zintzaizkioketen
GURI zatzaizkigute zintzaizkiguten bazintzaizkigute zintzaizkigukete zintzaizkiguketen
HAIEI zatzaizkiete zintzaizkieten bazintzaizkiete zintzaizkiekete zintzaizkieketen
HAIEK NIRI zaizkit zitzaizkidan balitzaizkit litzaizkidake zitzaizkidakeen
HIRI zaizkik / zaizkin zitzaizkian / zitzaizkinan balitzaizkik / balitzaizkin litzaizkiake / litzaizkinake zitzaizkiakeen / zitzaizkinakeen
HARI zaizkio zitzaizkion balitzaizkio litzaizkioke zitzaizkiokeen
GURI zaizkigu zitzaizkigun balitzaizkigu litzaizkiguke zitzaizkigukeen
ZURI zaizkizu zitzaizkizun balitzaizkizu litzaizkizuke zitzaizkizukeen
ZUEI zaizkizue zitzaizkizuen balitzaizkizue litzaizkizueke zitzaizkizuekeen
HAIEI zaizkie zitzaizkien balitzaizkie litzaizkieke zitzaizkiekeen