NOR  NORK INDIKATIBOAN PDF fitxategia NOR (3. perts.) NORI indikatiboaEDUN ADITZA NOR-NORK INDIKATIBOA 
NOR NORK ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
NI HIK nauk / naun ninduan / nindunan baninduk / banindun nindukek / ninduken nindukean / nindukenan
HARK nau ninduen banindu ninduke nindukeen
ZUK nauzu ninduzun baninduzu nindukezu nindukezun
ZUEK nauzue ninduzuen baninduzue nindukezue nindukezuen
HAIEK naute ninduten banidute nindukete ninduketen
HI NIK haut hindudan bahindut hinduket hindukedan
HARK hau hinduen bahindu hinduke hindukeen
GUK haugu hindugun bahindugu hindukegu hindukegun
HAIEK haute hinduten bahindute hindukete hinduketen
HURA NIK dut nuen banu nuke nukeen
HIK duk / dun huen bahu huke hukeen
HARK du zuen balu luke zukeen
GUK dugu genuen bagenu genuke genukeen
ZUK duzu zenuen bazenu zenuke zenukeen
ZUEK duzue zenuten bazenute zenukete zenuketen
HAIEK dute zuten balute lukete zuketen
GU HIK gaituk / gaitun gintuan / gintunan bagintuk / bagintun gintuzkek / gintuzken gintuzkean / gintuzkenan
HARK gaitu gintuen bagintu gintuzke gintuzkeen
ZUK gaituzu gintuzun bagintuzu gintuzkezu gintuzkezun
ZUEK gaituzue gintuzuen bagintuzue gintuzkezue gintuzkezuen
HAIEK gaituzte
gintuzten
bagintuzte
gintuzkete
gintuzketen
ZU NIK zaitut
zintudan
bazintut
zintuzket
zintuzkedan
HARK zaitu
zintuen
bazintu
zintuzke
zintuzkeen
GUK zaitugu
zintugun
bazintugu
zintuzkegu
zintuzkegun
HAIEK zaituzte
zintuzten
bazintuzte
zintuzkete
zintuzketen
ZUEK NIK zaituztet
zintuztedan
bazintuztet
zintuzketet
zintuzketedan
HARK zaituzte
zintuzten bazintuzte zintuzkete zintuzketen
GUK zaituztegu
zintuztegun
bazintuztegu
zintuzketegu
zintuzketegun
HAIEK zaituzte(te)
zintuzte(te)n bazintuzte(te) zintuzkete(te) zintuzkete(te)n
HAIEK NIK ditut
nituen
banitu
nituzke
nituzkeen
HIK dituk / ditun hituen bahitu hituzke hituzkeen
HARK ditu zituen
balitu
lituzke
zituzkeen
GUK ditugu genituen
bagenitu
genituzke
genituzkeen
ZUK dituzu zenituen
bazenitu
zenituzke
zenituzkeen
ZUEK dituzue zenituzten
bazenituzte
zenituzkete
zenituzketen
HAIEK dituzte zituzten
balituzte
lituzkete
zituzketen