Aditz laguntzaileak: indikatiboa, NOR PDF: Aditz perifrastikoa NOR indikatiboan • Aditzak ikasteko aplikazioa


 • IZAN NOR
  ORAINALDIA IRAGANA BALDINTZA ONDORIO ORAINA ONDORIO IRAGANA
  NI NAIZ NINTZEN BANINTZ NINTZATEKE NINTZATEKEEN
  HI HAIZ HINTZEN BAHINTZ HINTZATEKE HINTZATEKEEN
  HURA DA ZEN BALITZ LITZATEKE ZATEKEEN
  GU GARA GINEN BAGINA GINATEKE GINATEKEEN
  ZU ZARA ZINEN BAZINA ZINATEKE ZINATEKEEN
  ZUEK ZARETE ZINETEN BAZINETE ZINATEKETE ZINATEKETEN
  HAIEK DIRA ZIREN BALIRA LIRATEKE ZIRATEKEEN