ADITZ TRINKOEN TAULAK

Ebaluazio honetan aditz hauek ikasiko dituzu: izan, joan, etorri, egon eta ibili NOR direnean. pdf: aditz trinkoak NOR indikatiboan

ADITZ TRINKOAK
NOR
IZAN EGON JOAN ETORRI IBILI
ORAINALDIA LEHENALDIA ORAINALDIA LEHENALDIA ORAINALDIA LEHENALDIA ORAINALDIA LEHENALDIA ORAINALDIA LEHENALDIA
Ni
Hi
Hura
Gu
Zu
Zuek
Haiek
Naiz
Haiz
Da
Gara
Zara
Zarete
Dira
Nintzen
Hintzen
Zen
Ginen
Zinen
Zineten
Ziren
Nago
Hago
Dago
Gaude
Zaude
Zaudete
Daude
Nengoen
Hengoen
Zegoen
Geunden
Zeunden
Zeundeten
Zeuden
Noa
Hoa
Doa
Goaz
Zoaz
Zoazte
Doaz
Nindoan
Hindoan
Zihoan
Gindoazen
Zindoazen
Zindoazten
Zihoazen
Nator
Hator
Dator
Gatoz
Zatoz
Zatozte
Datoz
Nentorren
Hentorren
Zetorren
Gentozen
Zentozen
Zentozten
Zetozen
Nabil
Habil
Dabil
Gabiltza
Zabiltza
Zabiltzate
Dabiltza
Nenbilen
Henbilen
Zebilen
Genbiltzan
Zenbiltzan
Zenbiltzaten
Zebiltzan