AHALERA NOR NORI NORKPDF fitxategia NOR NORI NORK ahaleranEZAN ADITZA NOR-NORI-NORK AHALERA 
NOR NORI NORK ORAINALDIA ALEGIAZKOA IRAGANA
HURA (Sing.) HIRI NIK diezaaket / diezanaket niezaake / niezanake niezaakeen / niezanakeen
HARI diezaioket niezaioke niezaiokeen
ZURI diezazuket niezazuke niezazukeen
ZUEI diezazueket niezazueke niezazuekeen
HAIEI diezaieket niezaieke niezaiekeen
NIRI HIK diezadakek / diezadaken hiezadake hiezadakeen
HARI diezaiokek / diezaioken hiezaioke hiezaiokeen
GURI diezagukek / diezaguken hiezaguke hiezagukeen
HAIEI diezaiekek / diezaieken hiezaieke hiezaiekeen
NIRI HARK diezadake liezadake ziezadakeen
HIRI diezaake / diezanake liezaake / liezanake ziezaakeen / ziezanakeen
HARI diezaioke liezaioke ziezaiokeen
GURI diezaguke liezaguke ziezagukeen
ZURI diezazuke liezazuke ziezazukeen
ZUEI diezazueke liezazueke ziezazuekeen
HAIEI diezaieke liezaieke ziezaiekeen
HIRI GUK diezaakegu / diezanakegu geniezaake / geniezanake geniezaakeen / geniezanakeen
HARI diezaiokegu geniezaioke geniezaiokeen
ZURI diezazukegu geniezazuke geniezazukeen
ZUEI diezazuekegu geniezazueke geniezazuekeen
HAIEI diezaiekegu geniezaieke geniezaiekeen
NIRI ZUK diezadakezu zeniezadake zeniezadakeen
HARI diezaiokezu zeniezaioke zeniezaiokeen
GURI diezagukezu zeniezaguke zeniezagukeen
HAIEI diezaiekezu zeniezaieke zeniezaiekeen
NIRI ZUEK diezadakezue zeniezadakete zeniezadaketen
HARI diezaiokezue zeniezaiokete zeniezaioketen
GURI diezagukezue zeniezagukete zeniezaguketen
HAIEI diezaiekezue zeniezaiekete zeniezaieketen
NIRI HAIEK diezadakete liezadakete ziezadaketen
HIRI diezaakete / diezanakete liezaakete / liezanakete ziezaaketen / ziezanaketen
HARI diezaiokete liezaiokete ziezaioketen
GURI diezagukete liezagukete ziezaguketen
ZURI diezazukete liezazukete ziezazuketen
ZUEI diezazuekete liezazuekete ziezazueketen
HAIEI diezaiekete liezaiekete ziezaieketen


EDUN ADITZA NOR-NORI--NORK AHALERA 
NOR NORI NORK ORAINALDIA ALEGIAZKOA IRAGANA
HAIEK (Pl.) HIRI NIK diezazkiaket / diezazkinaket niezazkiake / niezazkinake niezazkiakeen / niezazkinakeen
HARI diezazkioket niezazkioke niezazkiokeen
ZURI diezazkizuket niezazkizuke niezazkizukeen
ZUEI diezazkizueket niezazkizueke niezazkizuekeen
HAIEI diezazkieket niezazkieke niezazkiekeen
NIRI HIK diezazkidakek / diezazkidaken hiezazkidake hiezazkidakeen
HARI diezazkiokek / diezazkioken hiezazkioke hiezazkiokeen
GURI diezazkigukek / diezazkiguken hiezazkiguke hiezazkigukeen
HAIEI diezazkiekek / diezazkieken hiezazkieke hiezazkiekeen
NIRI HARK diezazkidake liezazkidake ziezazkidakeen
HIRI diezazkiake / diezazkinake liezazkiake / liezazkinake ziezazkiakeen / ziezazkinakeen
HARI diezazkioke liezazkioke ziezazkiokeen
GURI diezazkiguke liezazkiguke ziezazkigukeen
ZURI diezazkizuke liezazkizuke ziezazkizukeen
ZUEI diezazkizueke liezazkizueke ziezazkizuekeen
HAIEI diezazkieke liezazkieke ziezazkiekeen
HIRI GUK diezazkiakegu / diezazkinakegu geniezazkiake / geniezazkinake geniezazkiakeen / geniezazkinakeen
HARI diezazkiokegu geniezazkioke geniezazkiokeen
ZURI diezazkizukegu geniezazkizuke geniezazkizukeen
ZUEI diezazkizuekegu geniezazkizueke geniezazkizuekeen
HAIEI diezazkiekegu geniezazkieke geniezazkiekeen
NIRI ZUK diezazkidakezu zeniezazkidake zeniezazkidakeen
HARI diezazkiokezu zeniezazkioke zeniezazkiokeen
GURI diezazkigukezu zeniezazkiguke zeniezazkigukeen
HAIEI diezazkiekezu zeniezazkieke zeniezazkiekeen
NIRI ZUEK diezazkidakezue zeniezazkidakete zeniezazkidaketen
HARI diezazkiokezue zeniezazkiokete zeniezazkioketen
GURI diezazkigukezue zeniezazkigukete zeniezazkiguketen
HAIEI diezazkiekezue zeniezazkiekete zeniezazkieketen
NIRI HAIEK diezazkidakete liezazkidakete ziezazkidaketen
HIRI diezazkiakete / diezazkinakete liezazkiakete / liezazkinakete ziezazkiaketen / ziezazkinaketen
HARI diezazkiokete liezazkiokete ziezazkioketen
GURI diezazkigukete liezazkigukete ziezazkiguketen
ZURI diezazkizukete liezazkizukete ziezazkizuketen
ZUEI diezazkizuekete liezazkizuekete ziezazkizueketen
HAIEI diezazkiekete liezazkiekete ziezazkieketen