AHALERA NOR NORIPDF fitxategia NOR NORI ahaleraEDIN ADITZA NOR-NORI AHALERA
NOR NORI ORAINALDIA ALEGIAZKOA IRAGANA
NI HIRI nakiake / nakinake nenkiake / nenkinake nenkiakeen / nenkinakeen
HARI nakioke nenkioke nenkiokeen
ZURI nakizuke nenkizuke nenkizukeen
ZUEI nakizueke nenkizueke nenkizuekeen
HAIEI nakieke nenkieke nenkiekeen
HI NIRI hakidade henkidake henkidakeen
HARI hakioke henkioke henkiokeen
GURI hakiguke henkiguke henkigukeen
HAIEI hakieke henkieke henkiekeen
HURA NIRI dakidake lekidake zekidakeen
HIRI dakiake /dakinake lekiake / lekinake zekiakeen / zekinakeen
HARI dakioke lekioke zekiokeen
GURI dakiguke lekiguke zekigukeen
ZURI dakizuke lekizuke zekizukeen
ZUEI dakizueke lekizueke zekizuekeen
HAIEI dakieke lekieke zekiekeen
GU HIRI gakizkiake / gakizkinake genkizkiake / genkizkinake genkizkiakeen / genkizkinakeen
HARI gakizkioke genkizkioke genkizkiokeen
ZURI gakizkizuke genkizkizuke genkizkizukeen
ZUEI gakizkizueke genkizkizueke genkizkizuekeen
HAIEI gakizkieke genkizkieke genkizkiekeen
ZU NIRI zakizkidake zenkizkidake zenkizkidakeen
HARI zakizkioke zenkizkioke zenkizkiokeen
GURI zakizkiguke zenkizkiguke zenkizkigukeen
HAIEI zakizkieke zenkizkieke zenkizkiekeen
ZUEK NIRI zakizkidakete zenkizkidakete zenkizkidaketen
HARI zakizkiokete zenkizkiokete zenkizkioketen
GURI zakizkigukete zenkizkigukete zenkizkiguketen
HAIEI zakizkiekete zenkizkiekete zenkizkieketen
HAIEK NIRI dakizkidake lekizkidake zekizkidakeen
HIRI dakizkiake / dakizkinake lekizkiake / lekizkinake zekizkiakeen / zekizkinakeen
HARI dakizkioke lekizkioke zekizkiokeen
GURI dakizkiguke lekizkiguke zekizkigukeen
ZURI dakizkizuke lekizkizuke zekizkizukeen
ZUEI dakizkizueke lekizkizueke zekizkizuekeen
HAIEI dakizkieke lekizkieke zekizkiekeen