AHALERA NOR NORKPDF fitxategia NOR NORK ahaleraEZAN ADITZA NOR-NORK AHALERA
NOR NORK ORAINALDIA ALEGIAZKOA IRAGANA
NI HIK nazakek / nazaken nintzakek / nintzaken nintzakean / nintzakenan
HARK nazake nintzake nintzakeen
ZUK nazakezu nintzakezu nintzakezun
ZUEK nazakezue nintzakezue nintzakezuen
HAIEK nazakete nintzakete nintzaketen
HI NIK hazaket hintzaket hintzakedan
HARK hazake hintzake hintzakeen
GUK hazakegu hintzakegu hintzakegun
HAIEK hazakete hintzakete hintzaketen
HURA NIK dezaket nezake nezakeen
HIK dezakek /dezaken hezake hezakeen
HARK dezake lezake zezakeen
GUK dezakegu genezake genezakeen
ZUK dezakezu zenezake zenezakeen
ZUEK dezakezue zenezakete zenezaketen
HAIEK dezakete lezakete zezaketen
GU HIK gaitzakek / gaitzaken gintzakek / gintzaken gintzakean / gintzakenan
HARK gaitzake gintzake gintzakeen
ZUK gaitzakezu gintzakezu gintzakezun
ZUEK gaitzakezue gintzakezue gintzakezuen
HAIEK gaitzakete gintzakete gintzaketen
ZU NIK zaitzaket zintzaket zintzakedan
HARK zaitzake zintzake zintzakeen
GUK zaitzakegu zintzakegu zintzakegun
HAIEK zaitzakete zintzakete zintzaketen
ZUEK NIK zaitzaketet zintzaketet zintzaketedan
HARK zaitzakete zintzakete zintzaketen
GUK zaitzaketegu zintzaketegu zintzaketegun
HAIEK zaitzakete(te) zintzakete(te) zintzakete(te)n
HAIEK NIK ditzaket nitzake nitzakeen
HIK ditzakek / ditzaken hitzake hitzakeen
HARK ditzake litzake zitzakeen
GUK ditzakegu genitzake genitzakeen
ZUK ditzakezu zenitzake zenitzakeen
ZUEK ditzakezue zenitzakete zenitzaketen
HAIEK ditzakete litzakete zitzaketen