AHALERA NOR PDF fitxategia NOR ahaleran EDIN ADITZA AHALERA NOR 
ORAINALDIA ALEGIAZKOA IRAGANA
NI naiteke ninteke nintekeen
HI haiteke hinteke hintekeen
HURA daiteke liteke zitekeen
GU gaitezke gintezke gintezkeen
ZU zaitezke zintezke zintezkeen
ZUEK zaitezkete zintezkete zintezketen
HAIEK daitezke litezke zitezkeen