ADITZ TRINKOAK NOR NORK INDIKATIBOAN

Oraingo honetan aditz hauek ikasiko dituzu: eduki, jakin, ekarri, eraman eta erabili NOR NORK direnean. pdf: aditz trinkoak NOR NORK indikatiboan

ADITZ TRINKOAK Aditz sistema NOR-NORK
EDUKI
NOR NORK ORAIN IRAGANA
HURA NIK daukat neukan
HIK daukak / daukan heukan
HARK dauka zeukan
GUK daukagu geneukan
ZUK daukazu zeneukan
ZUEK daukazue zeneukaten
HAIEK daukate zeukaten
HAIEK NIK dauzkat neuzkan
HIK dauzkak / dauzkan heuzkan
HARK dauzka zeuzkan
GUK dauzkagu geneuzkan
ZUK dauzkazu zeneuzkan
ZUEK dauzkazue zeneuzkaten
HAIEK dauzkate zeuzkaten


ADITZ TRINKOAK Aditz sistema NOR-NORK
JAKIN
NOR NORK ORAIN IRAGANA
HURA NIK dakit nekien
HIK dakik / dakin hekien
HARK daki zekien
GUK dakigu genekien
ZUK dakizu zenekien
ZUEK dakizue zenekiten
HAIEK dakite zekiten
HAIEK NIK dakizkit nekizkien
HIK dakizkik / dakizkin hekizkien
HARK dakizki zekizkien
GUK dakizkigu genekizkien
ZUK dakizkizu zenekizkien
ZUEK dakizkizue zenekizkiten
HAIEK dakizkite zekizkiten


ADITZ TRINKOAK Aditz sistema NOR-NORK
EKARRI
NOR NORK ORAIN IRAGANA
HURA NIK dakart nekarren
HIK dakark / dakarn hekarren
HARK dakar zekarren
GUK dakargu genekarren
ZUK dakarzu zenekarren
ZUEK dakarzue zenekarten
HAIEK dakarte zekarten
HAIEK NIK dakartzat nekartzan
HIK dakartzak / dakartzan hekartzan
HARK dakartza zekartzan
GUK dakartzagu genekartzan
ZUK dakartzazu zenekartzan
ZUEK dakartzazue zenekartzaten
HAIEK dakartzate zekartzaten


ADITZ TRINKOAK Aditz sistema NOR-NORK
ERAMAN
NOR NORK ORAIN IRAGANA
HURA NIK daramat neraman
HIK daramak / daraman heraman
HARK darama zeraman
GUK daramagu generaman
ZUK daramazu zeneraman
ZUEK daramazue zeneramaten
HAIEK daramate zeramaten
HAIEK NIK daramatzat neramatzan
HIK daramatzak / daramatzan heramatzan
HARK daramatza zeramatzan
GUK daramatzagu generamatzan
ZUK daramatzazu zeneramatzan
ZUEK daramatzazue zeneramatzaten
HAIEK daramatzate zeramatzaten


ADITZ TRINKOAK Aditz sistema NOR-NORK
ERABILI
NOR NORK ORAIN IRAGANA
HURA NIK darabilt nerabilen
HIK darabilk / darabiln herabilen
HARK darabil zerabilen
GUK darabilgu generabilen
ZUK darabilzu zenerabilen
ZUEK darabilzue zenerabilten
HAIEK darabilte zerabilten
HAIEK NIK darabiltzat nerabiltzan
HIK ddarabiltzak / darabiltzan herabiltzan
HARK darabiltza zerabiltzan
GUK darabiltzagu generabiltzan
ZUK darabiltzazu zenerabiltzan
ZUEK darabiltzazue zenerabiltzaten
HAIEK darabiltzate zerabiltzaten