NOR  NORI NORK AGINTERAPDF fitxategia NOR NORI NORK agintera*EDUN ADITZA NOR-NORI-NORK AGINTERA
NOR NORI NORK
HURA NIRI HIK iezadak / iezadan
HARI iezaiok / iezaion
GURI iezaguk / iezagun
HAIEI iezaiek / iezaien
NIRI HARK biezat
HIRI biezak /biezan
HARI biezaio
GURI biezagu
ZURI biezazu
ZUEI biezazue
HAIEI biezaie
NIRI ZUK iezadazu
HARI iezaiozu
GURI iezaguzu
HAIEI iezaiezu
NIRI ZUEK iezadazue
HARI iezaiozue
GURI iezaguzue
HAIEI iezaiezue
NIRI HAIEK biezadate
HIRI biezaate / biezanate
HARI biezaiote
GURI biezagute
ZURI biezazute
ZUEI biezazuete
HAIEI biezaiete
HAIEK NIRI HIK iezazkidak / iezazkidan
HARI iezazkiok / iezazkion
GURI iezazkiguk / iezazkigun
HAIEI iezazkiek / iezazkien
NIRI HARK biezazkit
HIRI biezazkik /biezazkin
HARI biezazkio
GURI biezazkigu
ZURI biezazkizu
ZUEI biezazkizue
HAIEI biezazkie
NIRI ZUK iezazkidazu
HARI iezazkiozu
GURI iezazkiguzu
HAIEI iezazkiezu
NIRI ZUEK iezazkidazue
HARI iezazkiozue
GURI iezazkiguzue
HAIEI iezazkiezue
NIRI HAIEK biezazkidate
HIRI biezazkiate / biezazkinate
HARI biezazkiote
GURI biezazkigute
ZURI biezazkizute
ZUEI biezazkizuete
HAIEI biezazkiete