NOR  NORK AGINTERAPDF fitxategia NOR NORK agintera*EZAN ADITZA NOR-NORK AGINTERA
NOR NORK
NI HIK nazak / nazan
HARK (naza-)
ZUK nazazu
ZUEK nazazue
HAIEK (nazate-)
HI NIK (hazat)
HARK (haza)
GUK (hazagu)
HAIEK (hazate)
HURA HIK ezak /ezan
HARK beza
ZUK ezazu
ZUEK ezazue
HAIEK bezate
GU HIK gaitzak / gaitzan
HARK (gaitza-)
ZUK gaitzazu
ZUEK gaitzazue
HAIEK (gaitzate-)
ZU NIK (zaitzat)
HARK (zaitza)
GUK (zaitzagu)
HAIEK (zaitzate)
ZUEK NIK (zaitzatet)
HARK (zaitzate)
GUK (zaitzategu)
HAIEK (zaitzate(te))
HAIEK HIK itzak / itzan
HARK bitza
ZUK itzazu
ZUEK itzazue
HAIEK bitzate