NOR  NORI NORK SUBJUNTIBOAPDF fitxategia NOR NORI NORK subjuntiboa*EZAN ADITZA NOR-NORI NORK SUBJUNTIBOA
NOR NORI NORK ORAINALDIA IRAGANA
HURA HIRI NIK diezaadan / diezanadan niezaan / niezanan
HARI diezaiodan niezaion
ZURI diezazudan niezazun
ZUEI diezazuedan niezazuen
HAIEI diezaiedan niezaien
NIRI HIK diezadaan / diezadanan hiezadan
HARI diezaioan / diezaionan hiezaion
GURI diezaguan / diezagunan hiezagun
HAIEI diezaiean / diezaienan hiezaien
NIRI HARK diezadan ziezadan
HIRI diezaan /diezanan ziezaan / ziezanan
HARI diezaion ziezaion
GURI diezagun ziezagun
ZURI diezazun ziezazun
ZUEI diezazuen ziezazuen
HAIEI diezaien ziezaien
HIRI GUK diezaagun / diezanagun geniezaan / geniezanan
HARI diezaiogun geniezaion
ZURI diezazugun geniezazun
ZUEI diezazuegun geniezazuen
HAIEI diezaiegun geniezaien
NIRI ZUK diezadazun zeniezadan
HARI diezaiozun zeniezaion
GURI diezaguzun zeniezagun
HAIEI diezaiezun zeniezaien
NIRI ZUEK diezadazuen zeniezadaten
HARI diezaiozuen zeniezaioten
GURI diezaguzuen zeniezaguten
HAIEI diezaiezuen zeniezaieten
NIRI HAIEK diezadaten ziezadaten
HIRI diezaaten / diezanaten ziezaaten / ziezanaten
HARI diezaioten ziezaioten
GURI diezaguten ziezaguten
ZURI diezazuten ziezazuten
ZUEI diezaizueten ziezazueten
HAIEI diezaieten ziezaieten
HAIEK HIRI NIK diezazkiadan / diezazkinadan niezazkian / niezazkinan
HARI diezazkiodan niezazkion
ZURI diezazkizudan niezazkizun
ZUEI diezazkizuedan niezazkizuen
HAIEI diezazkiedan niezazkien
NIRI HIK diezazkidaan / diezazkidanan hiezazkidan
HARI diezazkioan / diezazkionan hiezazkion
GURI diezazkiguan / diezazkigunan hiezazkigun
HAIEI diezazkiean / diezazkienan hiezazkien
NIRI HARK diezazkidan ziezazkidan
HIRI diezazkian /diezazkinan ziezazkian / ziezazkinan
HARI diezazkion ziezazkion
GURI diezazkigun ziezazkigun
ZURI diezazkizun ziezazkizun
ZUEI diezazkizuen ziezazkizuen
HAIEI diezazkien ziezazkien
HIRI GUK diezazkiagun / diezazkinagun geniezazkian / geniezazkinan
HARI diezazkiogun geniezazkion
ZURI diezazkizugun geniezazkizun
ZUEI diezazkizuegun geniezazkizuen
HAIEI diezazkiegun geniezazkien
NIRI ZUK diezazkidazun zeniezazkidan
HARI diezazkiozun zeniezazkion
GURI diezazkiguzun zeniezazkigun
HAIEI diezazkiezun zeniezazkien
NIRI ZUEK diezazkidazuen zeniezazkidaten
HARI diezazkiozuen zeniezazkioten
GURI diezazkiguzuen zeniezazkiguten
HAIEI diezazkiezuen zeniezazkieten
NIRI HAIEK diezazkidaten ziezazkidaten
HIRI diezazkiaten / diezazkinaten ziezazkiaten / ziezazkinaten
HARI diezazkioten ziezazkioten
GURI diezazkiguten ziezazkiguten
ZURI diezazkizuten ziezazkizuten
ZUEI diezazkizueten ziezazkizueten
HAIEI diezazkieten ziezazkieten