NOR  NORI SUBJUNTIBOAPDF fitxategia NOR NORI subjuntiboa*EDIN ADITZA NOR-NORI SUBJUNTIBOA
NOR NORI ORAINALDIA IRAGANA
NI HIRI nakian / nakinan nenkian / nenkinan
HARI nakion nenkion
ZURI nakizun nenkizun
ZUEI nakizuen nenkizuen
HAIEI nakien nenkien
HI NIRI hakidan henkidan
HARI hakion henkion
GURI hakigun henkigun
HAIEI hakien henkien
HURA NIRI dakidan zekidan
HIRI dakian /dakinan zekian / zekinan
HARI dakion zekion
GURI dakigun zekigun
ZURI dakizun zekizun
ZUEI dakizuen zekizuen
HAIEI dakien zekien
GU HIRI gakizkian / gakizkinan genkizkian / genkizkinan
HARI gakizkion genkizkion
ZURI gakizkizun genkizkizun
ZUEI gakizkizuen genkizkizuen
HAIEI gakizkien genkizkien
ZU NIRI zakizkidan zenkizkidan
HARI zakizkion zenkizkion
GURI zakizkigun zenkizkigun
HAIEI zakizkien zenkizkien
ZUEK NIRI zakizkidaten zenkizkidaten
HARI zakizkioten zenkizkioten
GURI zakizkiguten zenkizkiguten
HAIEI zakizkieten zenkizkieten
HAIEK NIRI dakizkidan zekizkidan
HIRI dakizkian / dakizkinan zekizkian / zekizkinan
HARI dakizkion zekizkion
GURI dakizkigun zekizkigun
ZURI dakizkizun zekizkizun
ZUEI dakizkizuen zekizkizuen
HAIEI dakizkien zekizkien