NOR  NORK SUBJUNTIBOAPDF fitxategia NOR NORK subjuntiboa*EZAN ADITZA NOR-NORK SUBJUNTIBOA
NOR NORK ORAINALDIA IRAGANA
NI HIK nazaan / nazanan nintzaan / nintzanan
HARK nazan nintzan
ZUK nazazun nintzazun
ZUEK nazazuen nintzazuen
HAIEK nazaten nintzaten
HI NIK hazadan hintzadan
HARK hazan hintzan
GUK hazagun hintzagun
HAIEK hazaten hintzaten
HURA NIK dezadan nezan
HIK dezaan /dezanan hezan
HARK dezan zezan
GUK dezagun genezan
ZUK dezazun zenezan
ZUEK dezazuen zenezaten
HAIEK dezaten zezaten
GU HIK gaitzaan / gaitzanan gintzaan / gintzanan
HARK gaitzan gintzan
ZUK gaitzazun gintzazun
ZUEK gaitzazuen gintzazuen
HAIEK gaitzaten gintzaten
ZU NIK zaitzadan zintzadan
HARK zaitzan zintzan
GUK zaitzagun zintzagun
HAIEK zaitzaten zintzaten
ZUEK NIK zaitzatedan zintzatedan
HARK zaitzaten zintzaten
GUK zaitzategun zintzategun
HAIEK zaitzate(te)n zintzate(te)n
HAIEK NIK ditzadan nitzan
HIK ditzaan / ditzanan hitzan
HARK ditzan zitzan
GUK ditzagun genitzan
ZUK ditzazun zenitzan
ZUEK ditzazuen zenitzaten
HAIEK ditzaten zitzaten