Oinarrizko funtzioen familiak : parametroetatik abiatutako transformazioak

Función afín

Proportzionaltasun funtzioa
Funtzio afina

  Función seno Sinu funtzioa
Función cuadrática

Funtzio koadratikoa:
1. kasua
2. kasua

  Función coseno Kosinu funtzioa
Función de proporcionalidad inversa Alderantzizko proportzionaltasun funtzioa   Función tangente Tangente funtzioa
Función irracional Funtzio irrazionala   Función polinómica Funtzio polinomikoa
Función exponencial Funtzio esponentziala   Función racional Funtzio arrazionala
Función logarítmica Funtzio logaritmikoa   Cualquier función Edozein funtzio
      Funciones a trozos Zatikako funtzioa:
bi zatirekin
3 zatirekin

Volver al menú

Eider Antxustegi-Etxarte eta Manuel Sada Allo