Kalkulu diferentziala. Deribatuaren eta integralaren ideia grafikoa

Gazteleraz
Derivada en un punto. Idea gráfica. Crecimiento y decrecimiento

Deribatua puntu batean:
Adibidea 1 ( y = x³/18- x²/4 + 4)
Adibidea 2
( y = (x-4)²/6 + 3)

Hazkundea / Beherapena :
Adibidea 1 ( y = x³/18- x²/4 + 4)
Adibidea 2
( y = (x-4)²/6 + 3)

Función derivada

Deribatu funtzioa:
Adibidea 1 ( y = x³/18- x²/4 + 4)
Adibidea 2
( y = (x-4)²/6 + 3)
Adibidea 3
( y = sen x )

Funtzio afina
Berreketa funtzioa
Funtzio esponentziala
Funtzio logaritmikoa
Integral definida

Kurba baten azpiko azalerara hurbilduz (Integral definitua)
Adibidea 1 ( y = x²/4 + 2)
Adibidea 2 ( y = x³/18- x²/4 + 4)

Teorema fundamental del Cálculo

Kalkuluaren oinarrizko teorema
Adibidea 1 ( y = x²/10 + 1)
Adibidea 2
( y = x/4 + 1)
Adibidea 3 ( y = sin x )

Teorema de Rolle

Rolle-ren teorema:
Adibidea 1

Teorema del Valor Medio

Batazbesteko balioaren teorema:
Adibidea 1
Adibidea 2

Volver al menú

Eider Antxustegi-Etxarte eta Manuel Sada