MAILAKA ETA BLOKEKA ORDENATUTAKO orrialdeen AURKIBIDEA

 

  Aljebra Geometria Funtzioak Estatistika eta
Probabilitatea
Problemen ebazpena
1.DBH   Azalerak

Angeluen neurriak

Triangelu baten Puntu eta Zuzen aipagarriak

Erregela eta konpasarekin

  Problemak
2.DBH

Pitagorasen Teorema

Erregela eta konpasarekin

Proportzionaltasun funtzioa  

Funtzio afina

Batez bestekoa eta desbiderapen tipikoa

Probabilitate problemak

3.DBH Identitate Nabariak Azalerak

Angeluen neurriak

Triangelu baten Puntu eta Zuzen aipagarriak

Mugimenduak eta transformazioak planoan

Pitagorasen Teorema

Erregela eta konpasarekin

4.DBH Geometria analitikoa

Konikak

Trigonometria

Oinarrizko funtzioen familiak

Funtzioen transformazioak

1.Batx.   Probabilitate problemak
2.Batx.   Deribatuak eta Integralak

Optimizazio Problemak

Probabilitate-banaketak
Besteak

Disekzioak

Zikloide eta Trokoideak

Escher-en teselazioak

 
Nahastea