Estatistika eta Probabilitatea

Gazteleraz
Batez bestekoa eta Desbideratze tipikoa
  Simulazioak eta ohikoak edo historikoak diren zenbait problema
Batez bestekoa: ideia grafikoa  
Zenbaki handien legea
  Ausazko zenbakidun taulak
Desbideratze tipikoa   Dado baten 5000 jaurtiketa   Urtebetetzeen problema
      Dado baten 1500 jaurtiketa   Kapelen problema (3rekin, 4rekin, 5ekin)

Korrelazioa eta erregresioa   Bi dadoren 2000 jaurtiketa   Ahateen problema
Probabilitate banaketak     Erleak eta bi gelen problema
Distribución normal para diferentes medias y desviaciones típicas

Banaketa normala

  Seiko bikoitza 24 jaurtiketaren ondoren   Jokalariaren hondamena
Cálculo de probabilidades en una Normal N(0,1): P(z<k)

Probabilitateen kalkulua N(0,1) normal batean: P(z<k)

  Seikoren bat 4 saialdiren ondoren   Mozkorraren ibiliera (baita espazioan ere )
Cálculo de probabilidades en una normal cualquiera: P(x<k)

Probabilitateen kalkulua edozein normal batean: P(x<k)

Zorteirenslea   Buffon-en orratza
Cálculo de probabilidades en una Normal N(0,1): P(a<z<b) Probabilitateen kalkulua N(0,1) normal batean: P(a<z<b)   Galileo eta hiru dadoak   Buffon-en txanpona
Banaketa binomiala   Lau txanpon jaurtitzen   Bertrand-en paradoxa
Galton-en aparatua   Hiru txanpon jaurtitzen   Zuzenki batetik abiatutako triangeluak
      Bi txanpon jaurtitzen   Monty Hall-en lehiaketa
      Karta-sortatik kartak ateratzen      

Volver al menú

Eider Antxustegi-Etxarte, Manuel Sada eta G4D (Agosto 2006-Agosto 2010). Santiago Fernández Fernández-en ideia onei eta laguntzari esker